top of page
Правила и условия за състезание във Facebook

1- Организаторът е: Mayka Skincare Ltd (компания № 11160981)

чийто регистриран адрес е 234 Marsh Lane, Preston PR18RT, UK

2- Състезанието е отворено за жители на Обединеното кралство и страните от ЕС на възраст над 18 години, с изключение на служители на Mayka Skincare Limited и техните близки роднини и всеки друг, свързан с организацията или журирането на състезанието.

3- Няма такса за участие и не е необходима покупка, за да участвате в това състезание.

4- С участието си в това състезание участникът посочва своето съгласие да бъде обвързан от тези правила и условия.

5- Маршрутът за участие в състезанието и подробности за това как да се включите са чрез https://www.facebook.com/MAYKA.SKINCARE/.

6- Ще се приемат само 3 записа на човек. Повече записи от едно и също лице ще бъдат дисквалифицирани.

7- Крайният срок за записване ще бъде 16/04/2022. След тази дата няма да бъдат разрешени други участия в състезанието.

8- Не се носи отговорност за неполучени записи по каквато и да е причина.

9- Правилата на състезанието и как да участвате са както следва:

 

В коментара под публикацията на състезанието на фен страницата Mayka Skincare във facebook добавете снимка на избран продукт/продукти Mayka в пролетна среда.

 

10- Организаторът си запазва правото да отмени или промени състезанието и тези правила и условия без предизвестие в случай на катастрофа, война, граждански или военни безредици, стихийно бедствие или каквото и да е действително или очаквано нарушение на приложим закон или наредба или всяко друго събитие извън контрола на организатора. Всички промени в състезанието ще бъдат уведомявани участниците възможно най-скоро от организатора.

 

11- Организаторът не носи отговорност за неточни подробности за наградите, предоставени на всеки участник от трета страна, свързана с това състезание.

 

12- Наградата е както следва:

Наградата е избран комплект за грижа за кожата Mayka (3-ма победители могат да избират от следните комплекти: Комплект за балансиране, Комплект за хидратиране, Комплект за подновяване) Наградата е както е посочено и няма да се предлагат пари в брой или други алтернативи. Наградите не могат да се прехвърлят.

13- Победителите ще бъдат избрани на 17/04/2022 от съдии (директори и членове на персонала на Mayka Skincare Ltd)

14- Победителят ще бъде уведомен в коментар под публикацията на конкурса или чрез лично съобщение във Facebook. 

15- Организаторът ще уведоми победителя кога и къде наградата може да бъде взета/доставена.

16- Решението на организатора по отношение на всички въпроси, свързани със състезанието, ще бъде окончателно и няма да се влиза в кореспонденция.

17- С участието си в това състезание участникът посочва своето съгласие да бъде обвързан от тези правила и условия.

18- Състезанието и тези правила и условия ще се управляват от [английското] право и всички спорове ще бъдат предмет на изключителната юрисдикция на съдилищата на [Англия].

19- Победителят се съгласява с използването на неговото/нейното име и изображение във всякакви рекламни материали, както и тяхното участие. Всички лични данни, свързани с победителя или други участници, ще бъдат използвани единствено в съответствие с действащото законодателство за защита на данните [UK] и няма да бъдат разкривани на трета страна без предварителното съгласие на участника.

20- Името на победителя ще бъде известно 28 дни след крайната дата чрез имейл на следния адрес: sylvia@mayka-skincare.com

21- Влизането в конкурса ще се счита за приемане на тези правила и условия.

22- Тази промоция по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена или администрирана от, или свързана с Facebook. Вие предоставяте вашата информация на Mayka Skincare, а не на която и да е друга страна.

bottom of page