top of page
Podmínky soutěže na Facebooku

1- Pořadatelem je: Mayka Skincare Ltd (č. společnosti 11160981)

se sídlem na adrese 234 Marsh Lane, Preston PR18RT, UK

2- Soutěž je otevřena pro obyvatele Spojeného království a zemí EU ve věku od 18 let s výjimkou zaměstnanců Mayka Skincare Limited a jejich blízkých příbuzných a kohokoli jinak spojeného s organizací nebo posuzováním soutěže.

3- Pro vstup do této soutěže není nutný žádný vstupní poplatek ani nákup.

4- Účastí v této soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s tím, že bude vázán těmito podmínkami.

5- Cesta k přihlášce do soutěže a podrobnosti o tom, jak se přihlásit, jsou na https://www.facebook.com/MAYKA.SKINCARE/.

6- Na osobu budou přijaty pouze 3 příspěvky. Více příspěvků od stejné osoby bude diskvalifikováno.

7- Uzávěrka přihlášek bude 16.4.2022. Po tomto datu již nebudou povoleny žádné další přihlášky do soutěže.

8- Neneseme žádnou odpovědnost za nepřijaté příspěvky z jakéhokoli důvodu.

9- Pravidla soutěže a způsob přihlášení jsou následující:

 

Do komentáře pod soutěžním příspěvkem na facebookové fanpage Mayka Skincare přidejte fotku vybraného produktu/produktů Mayka v jarním prostředí.

 

10- Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit nebo upravit soutěž a tyto podmínky bez upozornění v případě katastrofy, války, občanských nebo vojenských nepokojů, vyšší moci nebo jakéhokoli skutečného nebo předpokládaného porušení jakéhokoli platného zákona nebo nařízení nebo jakákoli jiná událost mimo kontrolu pořadatele. Jakékoli změny v soutěži budou pořadatelem oznámeny účastníkům co nejdříve.

 

11- Pořadatel není odpovědný za nepřesné údaje o výhře poskytnuté jakémukoli účastníkovi jakoukoli třetí stranou spojenou s touto soutěží.

 

12- Cena je následující:

Výhrou je vybraná sada péče o pleť Mayka (3 výherci si mohou vybrat z následujících sad: Balance Set, Hydrate Set, Renew Set) Cena je uvedena a nebude nabízena žádná hotovost ani jiné alternativy. Ceny jsou nepřenosné.

13- Vítěze vyberou 17. dubna 2022 porotci (ředitelé a zaměstnanci společnosti Mayka Skincare Ltd)

14- Vítěz bude informován v komentáři pod soutěžním příspěvkem nebo soukromou facebookovou zprávou. 

15- Pořadatel oznámí výherci, kdy a kde je možné výhru vyzvednout/doručit.

16- Rozhodnutí pořadatele ohledně všech záležitostí souvisejících se soutěží bude konečné a nebude vedena žádná korespondence.

17- Účastí v této soutěži soutěžící vyjadřuje svůj souhlas s tím, že bude vázán těmito podmínkami.

18- Soutěž a tyto podmínky se budou řídit [anglickým] právem a veškeré spory budou podléhat výlučné jurisdikci soudů [Anglie].

19- Vítěz souhlasí s použitím svého jména a obrázku v jakémkoli propagačním materiálu, stejně jako ve svém příspěvku. Jakékoli osobní údaje týkající se vítěze nebo jakýchkoli jiných účastníků budou použity výhradně v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů [Spojené království] a nebudou poskytnuty třetí straně bez předchozího souhlasu účastníka.

20- Jméno výherce bude k dispozici 28 dní po uzávěrce e-mailem na následující adresu: sylvia@mayka-skincare.com

21- Vstup do soutěže bude považován za souhlas s těmito podmínkami.

22- Tato propagace není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook ani s ní nesouvisí. Své informace poskytujete společnosti Mayka Skincare a ne žádné jiné straně.

bottom of page