top of page

OZNÁMENÍ O SOUKROMÍ

Poslední aktualizace 22. září 2020  

 

 

 

Děkujeme, že jste se rozhodli být součástí naší komunity ve společnosti Mayka Skincare Limited („společnost“, „my“, „nás“ nebo „naše“). Zavázali jsme se chránit vaše osobní údaje a vaše právo na soukromí. Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se našich zásad nebo našich postupů s ohledem na vaše osobní údaje, kontaktujte nás na adrese sylvia@mayka-skincare.com.

Když navštívíte naše webové stránky http://www.mayka-skincare.coma používáte naše služby, důvěřujete nám svými osobními údaji. Vaše soukromí bereme velmi vážně. V tomto oznámení o ochraně osobních údajů popisujeme naše zásady ochrany osobních údajů. Snažíme se vám co nejjasněji vysvětlit, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a jaká práva v souvislosti s nimi máte. Doufáme, že si najdete čas na jeho pozorné přečtení, protože je důležitý. Pokud jsou v těchto zásadách ochrany osobních údajů nějaké podmínky, se kterými nesouhlasíte, přestaňte prosím používat naše stránky a naše služby.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny informace shromážděné prostřednictvím našich webových stránek (jako je http://www.mayka-skincare.com) a/nebo jakékoli související služby, prodej, marketing nebo akce (v těchto zásadách ochrany osobních údajů je společně označujeme jako „stránky“). 

Přečtěte si prosím pozorně tyto zásady ochrany osobních údajů, protože vám pomohou činit informovaná rozhodnutí o sdílení vašich osobních údajů s námi.  

 

OBSAH  

1. JAKÉ INFORMACE SHROMAŽĎUJEME?

2. JAK POUŽÍVÁME VAŠE INFORMACE?

3. BUDOU VAŠE INFORMACE S NĚKÝM SDÍLENY? 

4. S KOM BUDOU VAŠE INFORMACE SDÍLENY?   

5. POUŽÍVÁME COOKIES A JINÉ SLEDOVACÍ TECHNOLOGIE?    

6. JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE PŘIHLÁŠENÍ K SOCIÁLNÍM STRÁNKÁM?    

7. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE INFORMACE?

8. JAK UDRŽUJEME VAŠE INFORMACE V BEZPEČÍ?  

9. SHROMAŽĎUJEME INFORMACE OD NEZLETILÝCH?  

10. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA NA OCHRANU SOUKROMÍ?

11. OVLÁDÁNÍ FUNKCÍ DO-NOT-SLEDOVÁNÍ 

12. MAJÍ OBYVATELÉ KALIFORNIE ZVLÁŠTNÍ PRÁVA NA OCHRANU SOUKROMÍ? 

13. AKTUALIZUJEME TYTO ZÁSADY?

14. JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT S TĚMITO ZÁSADY?

 

1. JAKÉ INFORMACE SHROMAŽĎUJEME?  

 

Osobní údaje, které nám sdělíte 

Stručně: Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete, jako je jméno, adresa, kontaktní údaje, hesla a bezpečnostní údaje, platební údaje a přihlašovací údaje na sociální sítě.  

Shromažďujeme osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete při registraci na Stránkách vyjadřujících zájem o získání informací o nás nebo našich produktech a službách, při účasti na aktivitách na Stránkách (jako je zasílání zpráv na našich online fórech nebo účast v soutěžích, soutěžích nebo dárky) nebo nás jinak kontaktovat.

Osobní údaje, které shromažďujeme, závisí na kontextu vašich interakcí s námi a na stránkách, na vašich volbách a na produktech a funkcích, které používáte. Osobní údaje, které shromažďujeme, mohou zahrnovat následující:

Jméno a kontaktní údaje. Shromažďujeme vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu, poštovní adresu, telefonní číslo a další podobné kontaktní údaje.

Pověření. Shromažďujeme hesla, nápovědu k heslu a podobné bezpečnostní informace používané pro ověřování a přístup k účtu.

Platební údaje. Shromažďujeme údaje nezbytné ke zpracování vaší platby, pokud provádíte nákupy, jako je číslo vašeho platebního nástroje (jako je číslo kreditní karty) a bezpečnostní kód spojený s vaším platebním nástrojem. Všechny platební údaje uchovává náš zpracovatel plateb a měli byste si přečíst jeho zásady ochrany osobních údajů a kontaktovat přímo zpracovatele plateb, aby odpověděl na vaše otázky. 

Přihlašovací údaje sociálních médií. Poskytujeme vám možnost registrace pomocí podrobností o účtu sociálních médií, jako je váš účet na Facebooku, Twitteru nebo jiném účtu sociálních médií. Pokud se rozhodnete zaregistrovat tímto způsobem, budeme shromažďovat informace popsané v části nazvané „JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE PŘIHLÁŠENÍ K SOCIÁLNÍM SOCIÁLŮM" níže. 

Všechny osobní údaje, které nám poskytnete, musí být pravdivé, úplné a přesné a musíte nás informovat o jakýchkoli změnách těchto osobních údajů.  

 

Informace shromážděné z jiných zdrojů 

Stručně: Můžeme shromažďovat omezené údaje z veřejných databází, marketingových partnerů, platforem sociálních médií a dalších externích zdrojů.   

Můžeme o vás získávat informace z jiných zdrojů, jako jsou veřejné databáze, společný marketingoví partneři, platformy sociálních médií (jako je Facebook), jakož i od jiných třetích stran. Mezi příklady informací, které dostáváme z jiných zdrojů, patří: profilové informace na sociálních sítích (vaše jméno, pohlaví, narozeniny, e-mail, aktuální město, stát a země, identifikační čísla uživatelů pro vaše kontakty, adresa URL profilového obrázku a jakékoli další informace, které si zvolíte zveřejnit); marketingové potenciální zákazníky a výsledky vyhledávání a odkazy, včetně placených záznamů (jako jsou sponzorované odkazy).  

 

2. JAK POUŽÍVÁME VAŠE INFORMACE?  

Stručně: Vaše údaje zpracováváme pro účely založené na oprávněných obchodních zájmech, plnění naší smlouvy s vámi, dodržování našich zákonných povinností a/nebo vašeho souhlasu.  

Osobní údaje shromážděné prostřednictvím našich Stránek používáme pro různé obchodní účely popsané níže. Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracováváme na základě našich oprávněných obchodních zájmů („Obchodní účely“), abychom s vámi mohli uzavřít nebo plnit smlouvu („Smlouva“), s vaším souhlasem („Souhlas“) a/ nebo za dodržování našich zákonných povinností („Právní důvody“). U každého níže uvedeného účelu uvádíme konkrétní důvody zpracování, na které se spoléháme.  

Používáme informace, které shromažďujeme nebo dostáváme:  

 • Pro usnadnění vytváření účtu a procesu přihlašování. Pokud se rozhodnete propojit svůj účet u nás s účtem třetí strany *(jako je váš účet Google nebo Facebook), použijeme informace, které jste nám umožnili shromažďovat od těchto třetích stran, abychom usnadnili vytvoření účtu. a proces přihlášení. Viz část níže s názvem "JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE PŘIHLÁŠENÍ K SOCIÁLNÍM SOCIÁLŮM" pro další informace.     _cc781905-5cde-3194-bb3819d9555558195b-15558183f5151
   

 • K zasílání marketingových a propagačních sdělení. My a/nebo naši marketingoví partneři třetí strany můžeme použít osobní údaje, které nám zašlete, pro naše marketingové účely, pokud je to v souladu s vašimi marketingovými preferencemi. Z našich marketingových e-mailů se můžete kdykoli odhlásit (viz „JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA NA OCHRANU SOUKROMÍ" níže).     _cc781905-5cde-3194-bb93b-136de
   

 • Abych vám zasílal administrativní informace. Vaše osobní údaje můžeme použít k zasílání informací o produktech, službách a nových funkcích a/nebo informací o změnách našich podmínek a zásad.         
   

 • Plňte a spravujte své objednávky. Vaše údaje můžeme použít k plnění a správě vašich objednávek, plateb, vracení a výměn provedených prostřednictvím Stránek.  
   

 • K ochraně našich stránek. Vaše údaje můžeme použít jako součást našeho úsilí udržet naše stránky v bezpečí (například pro sledování a prevenci podvodů).  
   

 • K vymáhání našich podmínek a zásad.
   

 • Reagovat na právní požadavky a předcházet škodám. Pokud obdržíme předvolání nebo jinou právní žádost, možná budeme muset zkontrolovat údaje, které uchováváme, abychom určili, jak reagovat.  
   

 • Pro jiné obchodní účely. Vaše informace můžeme použít pro jiné obchodní účely, jako je analýza dat, zjišťování trendů používání, určování účinnosti našich propagačních kampaní a pro hodnocení a zlepšování našich stránek, produktů, služeb, marketingu a vašich zkušeností.  

 

3. BUDOU VAŠE INFORMACE S NĚKÝM SDÍLENY?  

Stručně: Informace sdílíme pouze s vaším souhlasem, abychom dodrželi zákony, chránili vaše práva nebo splnili obchodní povinnosti.   

 

Údaje můžeme zpracovávat nebo sdílet na základě následujícího právního základu:

 • Souhlas: Vaše údaje můžeme zpracovávat, pokud jste nám dali konkrétní souhlas s použitím vašich osobních údajů ke konkrétnímu účelu. 
   

 • Oprávněné zájmy: Vaše údaje můžeme zpracovávat, když je to přiměřeně nutné k dosažení našich oprávněných obchodních zájmů. 
   

 • Plnění smlouvy: Pokud jsme s vámi uzavřeli smlouvu, můžeme zpracovávat vaše osobní údaje, abychom splnili podmínky naší smlouvy. 
   

 • Právní povinnosti: Můžeme zpřístupnit vaše údaje tam, kde to máme ze zákona, abychom vyhověli platným zákonům, vládním žádostem, soudnímu řízení, soudnímu příkazu nebo právnímu procesu, například v reakci na soudní příkaz nebo předvolání ( včetně reakce na veřejné orgány, aby splnily požadavky národní bezpečnosti nebo vymáhání práva). 
   

 • Životně důležité zájmy: Vaše informace můžeme zpřístupnit, pokud se domníváme, že je to nezbytné pro vyšetření, zabránění nebo přijetí opatření ohledně možného porušení našich zásad, podezření z podvodu, situací zahrnujících potenciální ohrožení bezpečnosti jakékoli osoby a nezákonné činnosti nebo jako důkaz v soudní spory, do kterých jsme zapojeni.

Konkrétně můžeme potřebovat zpracovat vaše údaje nebo sdílet vaše osobní údaje v následujících situacích:   

 • Prodejci, konzultanti a další poskytovatelé služeb třetích stran. Vaše údaje můžeme sdílet s prodejci, poskytovateli služeb, dodavateli nebo agenty třetích stran, kteří pro nás nebo naším jménem provádějí služby, a k provedení této práce vyžadují přístup k takovým informacím. Příklady zahrnují: zpracování plateb, analýzu dat, doručování e-mailů, hostingové služby, zákaznický servis a marketingové úsilí. Vybraným třetím stranám můžeme umožnit používat na Stránkách sledovací technologii, která jim umožní shromažďovat údaje o tom, jak v průběhu času komunikujete se Stránkami. Tyto informace mohou být mimo jiné použity k analýze a sledování dat, určování popularity určitého obsahu a lepšímu pochopení online aktivit. Pokud není uvedeno v těchto Zásadách, nesdílíme, neprodáváme, nepronajímáme ani nevyměňujeme žádné vaše informace s třetími stranami pro jejich propagační účely.  
   

 • Obchodní převody. Vaše informace můžeme sdílet nebo převádět v souvislosti s jakoukoli fúzí nebo během jednání o jakékoli fúzi, prodeji aktiv společnosti, financování nebo akvizici celého našeho podnikání nebo jeho části jiné společnosti.         

4. S KOM BUDOU VAŠE INFORMACE SDÍLENY?  

 

Stručně:  Informace sdílíme pouze s následujícími třetími stranami.  

  

Vaše údaje sdílíme a zveřejňujeme pouze s následujícími třetími stranami. Každou stranu jsme kategorizovali, abyste mohli snadno pochopit účel našich postupů shromažďování a zpracování údajů. Pokud jsme zpracovávali vaše údaje na základě vašeho souhlasu a přejete si svůj souhlas odvolat, kontaktujte nás.  

 • Reklama, přímý marketing a generování potenciálních zákazníků
  Google AdSense a Facebook Audience Network

 • Povolit uživatelům připojení k jejich účtům třetích stran
  , účet Facebook, účet Google a účet Instagram

 • Komunikujte a chatujte s uživateli
  Zákaznický chat na Facebooku a LiveChat

 • Optimalizace obsahu 
  Google Site Search

 • Zálohování a zabezpečení dat
  Zálohování Disku Google

 • Optimalizace funkčnosti a infrastruktury
  Termly.io

 • Faktura a vyúčtování
  PayPal a Stripe

 • Sdílení a reklama na sociálních sítích
  Facebook reklama

 • Registrace a ověření uživatelského účtu
  Přihlášení přes Facebook a přihlášení přes Google

 • Uživatelské komentáře a fóra
  Komentáře na Facebooku

 • Webová a mobilní analytika
  Google Analytics a Správce značek Google

 • Hosting webových stránek
  Wix

 

5. POUŽÍVÁME COOKIES A JINÉ SLEDOVACÍ TECHNOLOGIE?

Stručně řečeno: Ke shromažďování a ukládání vašich informací můžeme používat soubory cookie a další sledovací technologie.  

K přístupu nebo ukládání informací můžeme používat soubory cookie a podobné technologie sledování (jako jsou webové majáky a pixely). Konkrétní informace o tom, jak takové technologie používáme a jak můžete odmítnout určité soubory cookie, jsou uvedeny v našich Zásadách používání souborů cookie: https://app.termly.io/document/cookie-policy/0c4aeed1-3d8c-49e9-8654-1e5869e60e52.

 

6. JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE PŘIHLÁŠENÍ K SOCIÁLNÍM STRÁNKÁM?  

Ve zkratce: Pokud se rozhodnete zaregistrovat nebo přihlásit na naše webové stránky pomocí účtu sociálních médií, můžeme mít přístup k určitým informacím o vás.  

Naše stránky vám nabízejí možnost registrace a přihlášení pomocí údajů o vašem účtu na sociálních sítích třetí strany (jako jsou vaše přihlašovací údaje na Facebook nebo Twitter). Pokud se tak rozhodnete, obdržíme o vás určité profilové informace od vašeho poskytovatele sociálních sítí. Profilové informace, které obdržíme, se mohou lišit v závislosti na příslušném poskytovateli sociálních médií, ale často budou zahrnovat vaše jméno, e-mailovou adresu, seznam přátel, profilový obrázek a další informace, které se rozhodnete zveřejnit.  

Informace, které obdržíme, použijeme pouze pro účely, které jsou popsány v těchto zásadách ochrany osobních údajů nebo které jsou vám na Stránkách jinak objasněny. Vezměte prosím na vědomí, že nekontrolujeme a neneseme odpovědnost za jiné použití vašich osobních údajů vaším poskytovatelem sociálních médií třetí strany. Doporučujeme, abyste si přečetli jejich zásady ochrany osobních údajů, abyste pochopili, jak shromažďují, používají a sdílejí vaše osobní údaje a jak si můžete nastavit své preference ochrany soukromí na jejich webech a aplikacích.   

 

7. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE INFORMACE? 

Stručně řečeno: Vaše údaje uchováváme tak dlouho, jak je to nutné ke splnění účelů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů, pokud zákon nevyžaduje jinak.  

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů, pokud zákon nevyžaduje nebo nepovoluje delší dobu uchovávání (například daňové, účetní nebo jiné právní požadavky). Žádný účel těchto zásad nebude vyžadovat, abychom uchovávali vaše osobní údaje déle, než je doba, po kterou mají uživatelé u nás účet.

Pokud nemáme žádnou trvalou legitimní obchodní potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, buď je vymažeme nebo anonymizujeme, nebo pokud to není možné (například proto, že vaše osobní údaje byly uloženy v archivech záloh), bezpečně je uložíme vaše osobní údaje a izolovat je od jakéhokoli dalšího zpracování, dokud nebude možné jejich vymazání.

 

8. JAK UDRŽUJEME VAŠE INFORMACE V BEZPEČÍ? 

Ve zkratce: Naším cílem je chránit vaše osobní údaje prostřednictvím systému organizačních a technických bezpečnostních opatření. 

Zavedli jsme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření určená k ochraně bezpečnosti jakýchkoli osobních údajů, které zpracováváme. Pamatujte však také, že nemůžeme zaručit, že samotný internet je 100% bezpečný. Přestože se budeme snažit chránit vaše osobní údaje, přenos osobních údajů na naše stránky a z nich je na vaše vlastní riziko. Ke službám byste měli přistupovat pouze v zabezpečeném prostředí. 

 

9. SHROMAŽĎUJEME INFORMACE OD NEZLETILÝCH?

Ve zkratce: Vědomě neshromažďujeme data od dětí mladších 18 let ani je neprodáváme.

Vědomě nevyžadujeme údaje od dětí mladších 18 let ani je neprodáváme. Používáním stránek prohlašujete, že je vám alespoň 18 let nebo že jste rodičem či opatrovníkem takové nezletilé osoby a souhlasíte s tím, aby tato nezletilá závislá osoba používala stránky. Pokud zjistíme, že byly shromážděny osobní údaje od uživatelů mladších 18 let, deaktivujeme účet a přijmeme přiměřená opatření k okamžitému odstranění těchto údajů z našich záznamů. Pokud se dozvíte o jakýchkoli údajích, které jsme shromáždili od dětí mladších 18 let, kontaktujte nás na adrese lukasz@mayka-skincare.com

 

10. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA NA OCHRANU SOUKROMÍ? 

Stručně řečeno: V některých regionech, jako je Evropský hospodářský prostor, máte práva, která vám umožňují lepší přístup k vašim osobním údajům a kontrolu nad nimi. Svůj účet můžete kdykoli zkontrolovat, změnit nebo ukončit.

V některých regionech (jako je Evropský hospodářský prostor) máte určitá práva podle platných zákonů na ochranu údajů. Ty mohou zahrnovat právo (i) požádat o přístup a získat kopii vašich osobních údajů, (ii) požádat o opravu nebo výmaz; (iii) omezit zpracování vašich osobních údajů; a (iv) případně na přenositelnost údajů. Za určitých okolností můžete mít také právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Chcete-li podat takový požadavek, použijte prosím the kontaktní údaje uvedeno níže. Každou žádost zvážíme a budeme jednat v souladu s platnými zákony na ochranu údajů. 

Pokud se spoléháme na váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Upozorňujeme však, že to neovlivní zákonnost zpracování před jeho odvoláním.

Pokud máte bydliště v Evropském hospodářském prostoru a domníváte se, že vaše osobní údaje zpracováváme nezákonně, máte také právo podat stížnost u místního dozorového úřadu pro ochranu údajů. Jejich kontaktní údaje naleznete zde: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm 
 

Informace o účtu 

Pokud budete chtít kdykoli zkontrolovat nebo změnit informace ve svém účtu nebo svůj účet ukončit, můžete:  

■  Kontaktujte nás pomocí poskytnutých kontaktních informací.   

Na základě vaší žádosti o ukončení vašeho účtu deaktivujeme nebo vymažeme váš účet a informace z našich aktivních databází. Některé informace však mohou být uchovávány v našich souborech, abychom zabránili podvodům, odstraňovali problémy, pomáhali při vyšetřování, prosazovali naše Podmínky použití a/nebo vyhověli právním požadavkům.    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136d_5c

Soubory cookie a podobné technologie:  Většina webových prohlížečů je ve výchozím nastavení nastavena na přijímání souborů cookie. Pokud chcete, můžete obvykle nastavit svůj prohlížeč tak, aby odstraňoval soubory cookie a odmítal soubory cookie. Pokud se rozhodnete soubory cookie odstranit nebo soubory cookie odmítnout, může to ovlivnit určité funkce nebo služby našich Stránek. Chcete-li se odhlásit ze zájmově orientované reklamy inzerentů na našich stránkách, navštivte http://www.aboutads.info/choices/. Další informace naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie: https://app.termly.io/document/cookie-policy/0c4aeed1-3d8c-49e9-8654-1e5869e60e52.  

Odhlášení z e-mailového marketingu: Z našeho seznamu marketingových e-mailů se můžete kdykoli odhlásit kliknutím na odkaz pro odhlášení v e-mailech, které zasíláme, nebo nás můžete kontaktovat pomocí níže uvedených údajů. Poté budete odstraněni ze seznamu marketingových e-mailů – i nadále vám však budeme muset zasílat e-maily související se službami, které jsou nezbytné pro správu a používání vašeho účtu. Chcete-li se jinak odhlásit, můžete:  

■  Kontaktujte nás pomocí poskytnutých kontaktních informací.

11. OVLÁDÁNÍ FUNKCÍ NESLEDOVAT  

Většina webových prohlížečů a některé mobilní operační systémy a mobilní aplikace obsahují funkci Do-Not-Track (“DNT”) nebo nastavení, které můžete aktivovat, abyste dali najevo, že preferujete ochranu osobních údajů, aby nebyly monitorovány a shromažďovány údaje o vašich aktivitách při procházení online. Nebyl dokončen žádný jednotný technologický standard pro rozpoznávání a implementaci signálů DNT. Proto v současné době nereagujeme na signály prohlížeče DNT ani žádný jiný mechanismus, který automaticky sděluje vaši volbu nebýt sledován online. Pokud bude přijat standard pro online sledování, který musíme v budoucnu dodržovat, budeme vás o tomto postupu informovat v revidované verzi těchto zásad ochrany osobních údajů. 

 

12. MAJÍ OBYVATELÉ KALIFORNIE ZVLÁŠTNÍ PRÁVA NA OCHRANU SOUKROMÍ?

Stručně: Ano, pokud jste obyvatelem Kalifornie, máte konkrétní práva týkající se přístupu k vašim osobním údajům.  

Oddíl 1798.83 občanského zákoníku Kalifornie, také známý jako zákon „Shine The Light“, umožňuje našim uživatelům, kteří jsou obyvateli Kalifornie, jednou ročně a zdarma od nás požadovat a získat informace o kategoriích osobních údajů (pokud existují). zpřístupněny třetím stranám pro účely přímého marketingu a jména a adresy všech třetích stran, se kterými jsme sdíleli osobní údaje v bezprostředně předcházejícím kalendářním roce. Pokud jste obyvatelem Kalifornie a chtěli byste takovou žádost podat, odešlete nám svou žádost písemně pomocí kontaktních údajů uvedených níže. 

Pokud je vám méně než 18 let, bydlíte v Kalifornii a máte registrovaný účet na Stránkách, máte právo požádat o odstranění nechtěných dat, která na Stránkách veřejně zveřejňujete. Chcete-li požádat o odstranění takových údajů, kontaktujte nás pomocí kontaktních údajů uvedených níže a uveďte e-mailovou adresu spojenou s vaším účtem a prohlášení, že sídlíte v Kalifornii. Zajistíme, aby data nebyla veřejně zobrazena na Stránkách, ale uvědomte si prosím, že data nemusí být z našich systémů zcela nebo úplně odstraněna.

 

13. AKTUALIZUJEME TYTO ZÁSADY?

Stručně řečeno: Ano, aktualizujeme tyto zásady podle potřeby, abychom zůstali v souladu s příslušnými zákony.

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. Aktualizovaná verze bude označena aktualizovaným datem „Revidováno“ a aktualizovaná verze vstoupí v platnost, jakmile bude dostupná. Pokud provedeme podstatné změny těchto zásad ochrany osobních údajů, můžeme vás upozornit buď viditelným zveřejněním oznámení o takových změnách, nebo přímo zasláním oznámení. Doporučujeme vám, abyste si často prohlíželi tyto zásady ochrany osobních údajů, abyste byli informováni o tom, jak chráníme vaše údaje. 

 

14. JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT S TĚMITO ZÁSADY?

Máte-li dotazy nebo připomínky k těmto zásadám, můžete nám poslat e-mail na adresu lukasz@mayka-skincare.com nebo poštou na adresu:

Mayka Péče o pleť Limited

234, Marsh Lane

Preston, Lancashire PR18RT Spojené království

 

JAK MŮŽETE ZKONTROLOVAT, AKTUALIZOVAT NEBO VYMAZAT ÚDAJE, KTERÁ OD VÁS SBÍRÁME?

Na základě platných zákonů vaší země můžete mít právo požadovat přístup k osobním údajům, které od vás shromažďujeme, změnit tyto informace nebo je za určitých okolností vymazat. Chcete-li požádat o kontrolu, aktualizaci nebo odstranění vašich osobních údajů, odešlete formulář žádosti kliknutím na tady. Na vaši žádost odpovíme do 30 dnů.

bottom of page