top of page
Facebooki konkursi T&C

1- Promootor on: Mayka Skincare Ltd (ettevõtte nr 11160981)

mille registrijärgne asukoht on 234 Marsh Lane, Preston PR18RT, Ühendkuningriik

2- Võistlus on avatud Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu riikide elanikele, kes on vähemalt 18-aastased, välja arvatud ettevõtte Mayka Skincare Limited töötajad ja nende lähisugulased ning kõik, kes on muul viisil seotud võistluse korraldamise või kohtunikega.

3- Sellel võistlusel osalemiseks ei ole osalustasu ega ostmist.

4- Konkursil osaledes annab osaleja oma nõusolekut järgida neid tingimusi.

5- Marsruut konkursil osalemiseks ja osalemise üksikasjad leiate aadressilt https://www.facebook.com/MAYKA.SKINCARE/.

6- Ühe inimese kohta võetakse vastu ainult 3 sissekannet. Rohkem samalt isikult tehtud kandeid diskvalifitseeritakse.

7- Osalemise tähtaeg on 16.04.2022. Pärast seda kuupäeva ei ole konkursil enam osalemine lubatud.

8- Vastutust ei saa võtta kannete eest, mida mingil põhjusel ei laekunud.

9- Konkursi reeglid ja osalemisviis on järgmised:

 

Lisa Facebooki fännilehel Mayka Skincare võistluspostituse all olevasse kommentaaridesse foto valitud Mayka tootest/toodetest kevadises ümbruses.

 

10- Korraldaja jätab endale õiguse tühistada või muuta võistlust ja käesolevaid tingimusi ette teatamata katastroofi, sõja, tsiviil- või sõjalise rahutuse, jumalateo või mis tahes kehtiva seaduse või määruse tegeliku või eeldatava rikkumise korral. mis tahes muu sündmus, mis ei ole korraldaja kontrolli all. Kõikidest konkursi muudatustest teavitab korraldaja osalejaid esimesel võimalusel.

 

11- Korraldaja ei vastuta ebatäpsete auhinnaandmete eest, mille selle konkursiga seotud kolmas osapool on osalejatele edastanud.

 

12- Auhind on järgmine:

Auhinnaks on valitud Mayka nahahoolduskomplekt (3 võitjat saavad valida järgmiste komplektide hulgast: Balance Set, Hydrate Set, Renew Set) Auhind on kirjas ja raha ega muid alternatiive ei pakuta. Auhindu ei saa üle kanda.

13- Võitjad valivad 17.04.2022 kohtunikud (Mayka Skincare Ltd direktorid ja töötajad)

14- Võitjat teavitame konkursipostituse all olevas kommentaaris või facebooki privaatsõnumiga. 

15- Promootor teatab võitjale, millal ja kus saab auhinda kätte saada / kohale toimetada.

16- Korraldaja otsus kõigis konkursiga seotud küsimustes on lõplik ja kirjavahetust ei alustata.

17- Sellel konkursil osalemisega kinnitab osaleja oma nõusolekut olla seotud käesolevate tingimustega.

18- Konkursile ja käesolevatele tingimustele kohaldatakse [Inglismaa] seadusi ning kõik vaidlused kuuluvad [Inglismaa] kohtute ainupädevusse.

19- Võitja nõustub oma nime ja kujutise kasutamisega mis tahes reklaammaterjalides, samuti nende sissekandes. Võitja või teiste osalejatega seotud isikuandmeid kasutatakse ainult kehtivate [Ühendkuningriigi] andmekaitseseaduste kohaselt ja neid ei avaldata kolmandale osapoolele ilma osaleja eelneva nõusolekuta.

20- Võitja nimi on saadaval 28 päeva pärast tähtpäeva, saates e-posti aadressile sylvia@mayka-skincare.com

21- Konkursil osalemist loetakse käesolevate tingimustega nõustumiseks.

22- Seda kampaaniat ei sponsoreeri, toeta ega halda Facebook ega seostata Facebookiga. Esitate oma andmed Mayka Skincare'ile, mitte ühelegi teisele osapoolele.

bottom of page