top of page
Regulamin konkursu na Facebooku

1- Organizatorem jest: Mayka Skincare Ltd (nr firmy 11160981)

z siedzibą pod adresem 234 Marsh Lane, Preston PR18RT, UK

2- Konkurs jest otwarty dla mieszkańców Wielkiej Brytanii i krajów UE w wieku co najmniej 18 lat, z wyjątkiem pracowników Mayka Skincare Limited i ich bliskich krewnych oraz wszystkich osób w inny sposób związanych z organizacją lub sędziowaniem konkursu.

3- Aby wziąć udział w tym konkursie, nie ma opłaty startowej ani zakupu.

4- Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na związanie się niniejszymi warunkami.

5- Trasa do zgłoszenia do konkursu i szczegółowe informacje o tym, jak wziąć udział, znajdują się na stronie https://www.facebook.com/MAYKA.SKINCARE/.

6- Tylko 3 zgłoszenia będą akceptowane na osobę. Więcej zgłoszeń od tej samej osoby zostanie zdyskwalifikowane.

7- Ostateczny termin zgłoszeń to 16.04.2022. Po tym terminie dalsze zgłoszenia do konkursu nie będą przyjmowane.

8- Nie ponosimy odpowiedzialności za zgłoszenia, które z jakiegokolwiek powodu nie zostały otrzymane.

9- Zasady konkursu i sposób zgłoszenia są następujące:

 

W komentarzu pod postem konkursowym na facebookowym fanpage'u Mayka Skincare dodaj zdjęcie wybranego produktu/produktów Mayka w wiosennym otoczeniu.

 

10- Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmiany konkursu i niniejszych warunków bez uprzedzenia w przypadku katastrofy, wojny, zamieszek cywilnych lub wojskowych, klęski żywiołowej lub jakiegokolwiek rzeczywistego lub przewidywanego naruszenia obowiązującego prawa lub regulacji lub wszelkie inne wydarzenia pozostające poza kontrolą organizatora. Organizator poinformuje uczestników o wszelkich zmianach w konkursie tak szybko, jak to możliwe.

 

11- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedokładne informacje o nagrodach dostarczone jakiemukolwiek uczestnikowi przez osoby trzecie związane z tym konkursem.

 

12- Nagroda jest następująca:

Nagrodą jest wybrany zestaw do pielęgnacji skóry Mayka (3 zwycięzców może wybrać jeden z następujących zestawów: Balance Set, Hydrate Set, Renew Set) Nagroda jest zgodna z opisem i nie przewiduje się żadnej gotówki ani innych alternatyw. Nagród nie można przekazać innym.

13- Zwycięzcy zostaną wybrani 17.04.2022 przez sędziów (dyrektorów i pracowników Mayka Skincare Ltd)

14- Zwycięzca zostanie powiadomiony w komentarzu pod postem konkursowym lub w wiadomości prywatnej na facebooku. 

15- Organizator powiadomi zwycięzcę, kiedy i gdzie można odebrać/dostarczyć nagrodę.

16- Decyzja organizatora we wszystkich sprawach związanych z konkursem będzie ostateczna i nie będzie prowadzona żadna korespondencja.

17- Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na związanie się niniejszymi warunkami.

18- Konkurs i niniejsze warunki będą podlegać prawu [angielskiemu], a wszelkie spory będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów [angielskich].

19- Zwycięzca wyraża zgodę na wykorzystanie jego/jej imienia i nazwiska oraz wizerunku we wszelkich materiałach reklamowych, jak również w zgłoszeniu. Wszelkie dane osobowe dotyczące zwycięzcy lub innych uczestników zostaną wykorzystane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi w Wielkiej Brytanii przepisami dotyczącymi ochrony danych i nie zostaną ujawnione osobom trzecim bez uprzedniej zgody uczestnika.

20- Imię i nazwisko zwycięzcy będzie dostępne 28 dni po dacie zamknięcia, wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres: sylvia@mayka-skincare.com

21- Przystąpienie do konkursu będzie równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

22- Ta promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, wspierana, administrowana ani powiązana z Facebookiem. Przekazujesz swoje dane firmie Mayka Skincare, a nie innym podmiotom.

bottom of page