top of page

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

 

Последна актуализация на 23 септември 2020 г

 

 

 

СЪГЛАСИЕ С УСЛОВИЯТА

 

Тези Условия за ползване представляват правно обвързващо споразумение, сключено между вас, лично или от името на юридическо лице („Вие“) и Mayka Skincare Limited („Компанията“, „ние“, „нас“ или „нашите“), относно вашият достъп и използване на http://www.mayka-skincare.com website, както и всяка друга медийна форма, медиен канал, мобилен уебсайт или мобилно приложение, свързани, свързани или по друг начин свързани с тях (наричани заедно „Сайтът“). Вие се съгласявате, че с достъпа до Сайта сте прочели, разбрали и сте се съгласили да бъдете обвързани с всички тези Условия за ползване. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ВСИЧКИ ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, ТОГАВА ВИ Е ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕНО ДА ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТА И ТРЯБВА ДА ПРЕКРАТИТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НЕЗАБАВНО.

 

Допълнителните правила и условия или документи, които могат да бъдат публикувани на сайта от време на време, са изрично включени тук чрез препратка. Ние си запазваме правото, по свое усмотрение, да правим промени или модификации на тези Условия за ползване по всяко време и по каквато и да е причина. Ние ще ви предупредим за всякакви промени, като актуализираме датата на „Последна актуализация“ на тези Условия за ползване и вие се отказвате от всяко право да получавате конкретно известие за всяка такава промяна. Ваша отговорност е периодично да преглеждате тези Условия за ползване, за да бъдете информирани за актуализациите. Вие ще подлежите и ще се счита, че сте уведомени и че сте приели промените във всички преработени Условия за ползване, като продължите да използвате сайта след датата, на която тези преработени Условия за ползване са публикувани.

 

Информацията, предоставена на сайта, не е предназначена за разпространение или използване от което и да е физическо или юридическо лице в която и да е юрисдикция или държава, където такова разпространение или използване би било в противоречие със закон или наредба или което би ни подложило на изискване за регистрация в рамките на такава юрисдикция или държава . Съответно тези лица, които решат да получат достъп до Сайта от други места, правят това по собствена инициатива и носят цялата отговорност за спазването на местните закони, ако и доколкото местните закони са приложими.

 

Сайтът е предназначен за потребители, които са навършили 18 години. Лица под 18-годишна възраст нямат право да използват или да се регистрират в сайта.

 

 

ПРАВАТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

Освен ако не е посочено друго, Сайтът е наша собственост и целият изходен код, бази данни, функционалност, софтуер, дизайн на уебсайтове, аудио, видео, текст, снимки и графики на Сайта (наричани заедно „Съдържание“) и търговските марки, услугата марките и съдържащите се в тях лога („Марките“) са собственост или се контролират от нас или са ни лицензирани и са защитени от законите за авторското право и търговските марки и различни други права върху интелектуалната собственост и законите за нелоялна конкуренция на Съединените щати, международните закони за авторското право, и международни конвенции. Съдържанието и Марките се предоставят на сайта „КАКТО Е“ само за ваша информация и лична употреба. Освен както е изрично предвидено в настоящите Условия за ползване, никоя част от сайта и никакво съдържание или марки не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани, обобщавани, публикувани повторно, качвани, публикувани, показвани публично, кодирани, превеждани, предавани, разпространявани, продавани, лицензирани или използвани по друг начин за каквито и да било търговски цели, без нашето изрично предварително писмено разрешение.

 

При условие, че имате право да използвате сайта, ви се предоставя ограничен лиценз за достъп и използване на сайта и за изтегляне или отпечатване на копие на която и да е част от съдържанието, до което правилно сте получили достъп, единствено за ваша лична, нетърговска цел използване. Ние си запазваме всички права, които не са ви изрично предоставени в сайта, съдържанието и марките.

 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

Използвайки сайта, вие заявявате и гарантирате, че: (1) цялата регистрационна информация, която изпращате, ще бъде вярна, точна, актуална и пълна; (2) вие ще поддържате точността на тази информация и своевременно ще актуализирате тази информация за регистрация, ако е необходимо; (3) имате правоспособност и сте съгласни да спазвате тези Условия за ползване; (4) не сте непълнолетен в юрисдикцията, в която пребивавате; (5) няма да осъществявате достъп до сайта чрез автоматизирани или нечовешки средства, независимо дали чрез бот, скрипт или по друг начин; (6) няма да използвате сайта за каквато и да е незаконна или неразрешена цел; и (7) използването на сайта от ваша страна няма да наруши приложим закон или наредба.

 

Ако предоставите каквато и да е информация, която е невярна, неточна, неактуална или непълна, ние имаме правото да спрем или прекратим акаунта ви и да откажем всякакво текущо или бъдещо използване на сайта (или която и да е част от него).

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ

 

Може да се наложи да се регистрирате в сайта. Вие се съгласявате да запазите паролата си поверителна и ще носите отговорност за всяко използване на вашия акаунт и парола. Запазваме си правото да премахнем, възстановим или променим избрано от вас потребителско име, ако преценим, по наше усмотрение, че това потребителско име е неподходящо, неприлично или по друг начин неприемливо.

 

 

ПРОДУКТИ

 

Полагаме всички усилия да покажем възможно най-точно цветовете, функциите, спецификациите и детайлите на продуктите, налични на сайта. Въпреки това, ние не гарантираме, че цветовете, характеристиките, спецификациите и детайлите на продуктите ще бъдат точни, пълни, надеждни, актуални или без други грешки и вашият електронен дисплей може да не отразява точно действителните цветове и детайли на продукти. Всички продукти зависят от наличността и не можем да гарантираме, че артикулите ще бъдат на склад. Ние си запазваме правото да преустановим продуктите по всяко време и по каквато и да е причина. Цените за всички продукти подлежат на промяна.

 

 

ПОКУПКИ И ПЛАЩАНЕ

 

Приемаме следните форми на плащане:

 

-  Visa

-  Mastercard

-  American Express

-  PayPal

 

Вие се съгласявате да предоставите актуална, пълна и точна информация за покупка и акаунт за всички покупки, направени през сайта. Освен това се съгласявате да актуализирате незабавно информацията за акаунта и плащането, включително имейл адрес, метод на плащане и дата на изтичане на платежната карта, така че да можем да завършим вашите транзакции и да се свържем с вас, ако е необходимо. Данъкът върху продажбите ще бъде добавен към цената на покупките, според изискванията ни. Можем да променим цените по всяко време. Всички плащания ще бъдат в лири стерлинги.

 

Вие се съгласявате да плащате всички такси по цените, които са в сила към момента за вашите покупки и всички приложими такси за доставка, и ни упълномощавате да таксуваме избрания от вас доставчик на плащания за всички такива суми, след като направите поръчката си. Ако поръчката ви подлежи на периодични такси, тогава вие се съгласявате да таксуваме вашия метод на плащане периодично, без да изискваме предварително одобрение от вас за всяко повтарящо се таксуване, докато не анулирате приложимата поръчка. Запазваме си правото да коригираме всякакви грешки или грешки в ценообразуването, дори ако вече сме поискали или получили плащане.

 

Ние си запазваме правото да откажем всяка поръчка, направена през сайта. Можем по свое усмотрение да ограничим или анулираме количествата, закупени на човек, на домакинство или на поръчка. Тези ограничения могат да включват поръчки, направени от или под същия клиентски акаунт, същия метод на плащане и/или поръчки, които използват същия адрес за фактуриране или доставка. Ние си запазваме правото да ограничаваме или забраняваме поръчки, които по наша преценка изглеждат направени от дилъри, дистрибутори или дистрибутори.

 

 

УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ

 

Моля, прегледайте нашата Политика за връщане, публикувана на сайта, преди да правите покупки.

 

 

ЗАБРАНЕНИ ДЕЙНОСТИ

 

Нямате право да осъществявате достъп или да използвате Сайта за каквато и да е цел, различна от тази, за която предоставяме Сайта. Сайтът не може да се използва във връзка с каквито и да е търговски начинания, освен тези, които са специално одобрени или одобрени от нас.

 

Като потребител на сайта вие се съгласявате да не:

 

1.  Системно извличане на данни или друго съдържание от сайта, за да създадете или компилирате, пряко или непряко, колекция, компилация, база данни или директория без писмено разрешение от нас.

2.  Извършвайте каквото и да е неразрешено използване на сайта, включително събиране на потребителски имена и/или имейл адреси на потребители по електронен или друг начин с цел изпращане на нежелан имейл или създаване на потребителски акаунти чрез автоматизирани средства или под фалшиви претенции.

3.  Използвайте агент за покупки или агент за покупки, за да правите покупки на сайта.

4.  Използвайте сайта, за да рекламирате или предлагате за продажба стоки и услуги.

5.  Заобикаляне, деактивиране или по друг начин пречи на свързани със сигурността функции на Сайта, включително функции, които предотвратяват или ограничават използването или копирането на каквото и да е Съдържание или налагат ограничения върху използването на Сайта и/ или съдържащото се в него съдържание.

6.  Включване в неоторизирано рамкиране или свързване към сайта.

7.  Измами, измама или подвеждане на нас и други потребители, особено при всеки опит да научите чувствителна информация за акаунта, като потребителски пароли.

8.  Използвайте неправилно нашите услуги за поддръжка или подавайте фалшиви доклади за злоупотреба или неправомерно поведение.

9.  Включете се в каквото и да е автоматизирано използване на системата, като например използване на скриптове за изпращане на коментари или съобщения или използване на всякакви инструменти за извличане на данни, роботи или подобни инструменти за събиране и извличане на данни.

10.  Пречат, прекъсват или създават неоправдана тежест върху Сайта или мрежите или услугите, свързани със Сайта.

11.  Опит да се представяте за друг потребител или лице или да използвате потребителското име на друг потребител.

12.  Продайте или прехвърлете по друг начин своя профил.

13.  Използвайте всякаква информация, получена от сайта, за да тормозите, злоупотребявате или наранявате друго лице.

14.  Използвайте Сайта като част от всяко усилие да се конкурирате с нас или по друг начин да използвате Сайта и/или Съдържанието за всяко начинание или търговско начинание за генериране на приходи.

15.  Дешифрирайте, декомпилирайте, разглобявайте или извършвайте обратно инженерство на който и да е софтуер, съставляващ или по някакъв начин съставляващ част от сайта.

16.  Опит за заобикаляне на всички мерки на Сайта, предназначени да предотвратят или ограничат достъпа до Сайта или която и да е част от Сайта.

17.   Тормозят, дразнят, сплашват или заплашват някой от нашите служители или агенти, ангажирани с предоставянето на която и да е част от Сайта за вас.

18.  Изтрийте известието за авторски права или други права на собственост от всяко Съдържание.

19.  Копирайте или адаптирайте софтуера на сайта, включително, но не само, Flash, PHP, HTML, JavaScript или друг код.

20.  Качване или предаване (или опит за качване или предаване) на вируси, троянски коне или друг материал, включително прекомерна употреба на главни букви и спам (непрекъснато публикуване на повтарящ се текст), който пречи на непрекъснатото използване и удоволствие от всяка страна от Сайта или модифицира, влошава, нарушава, променя или се намесва в използването, характеристиките, функциите, работата или поддръжката на Сайта.

21.  Качване или предаване (или опит за качване или предаване) всеки материал, който действа като пасивен или активен механизъм за събиране или предаване на информация, включително без ограничение формати за обмен на ясни графики („gifs“) , 1×1 пиксела, уеб грешки, бисквитки или други подобни устройства (понякога наричани „шпионски софтуер“ или „пасивни механизми за събиране“ или „pcms“).

22.  Освен ако не е резултат от използване на стандартна търсачка или интернет браузър, използвайте, стартирайте, разработвайте или разпространявайте всякаква автоматизирана система, включително без ограничение всеки паяк, робот, помощна програма за измама, скрепер или офлайн четец, който има достъп до сайта, или използване или стартиране на неоторизиран скрипт или друг софтуер.

23.  Пренебрегват, опетняват или по друг начин вредят, по наше мнение, нас и/или Сайта.

24.  Използвайте сайта по начин, който не е в съответствие с приложимите закони или разпоредби.

 

 

ПРИНОС, ГЕНЕРИРАН от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

Сайтът може да ви покани да чатите, да допринесете или да участвате в блогове, табла за съобщения, онлайн форуми и други функции и може да ви предостави възможност да създавате, изпращате, публикувате, показвате, предавате, изпълнявате, публикувате, разпространявате, или да излъчва съдържание и материали към нас или на Сайта, включително, но не само текст, писания, видео, аудио, снимки, графики, коментари, предложения или лична информация или друг материал (наричани заедно „Приноси“). Приносите може да се видят от други потребители на сайта и предложенията на пазара и чрез уебсайтове на трети страни. Като такива, всички приноси, които предавате, могат да бъдат третирани като неповерителни и несобствени. Когато създавате или предоставяте каквито и да било приноси, вие по този начин заявявате и гарантирате, че:

 

1.  Създаването, разпространението, предаването, публичното показване или представянето, както и достъпът, изтеглянето или копирането на вашите Приноси не нарушават и няма да нарушават правата на собственост, включително, но не само авторско право, патент, търговска марка, търговска тайна или морални права на трета страна.
2.  Вие сте създателят и собственикът на или имате необходимите лицензи, права, съгласия, версии и разрешения да използвате и да упълномощите нас, сайта и други потребители на сайта да използват вашите Принос по какъвто и да е начин, предвиден от Сайта и тези Условия за ползване.
3.  Имате писмено съгласие, освобождаване и/или разрешение на всяко идентифицируемо физическо лице във вашите Приноси да използвате името или подобието на всяко такова идентифицируемо физическо лице, за да позволите включване и използване на Вашите приноси по какъвто и да е начин, предвиден от Сайта и тези Условия за ползване.
4.  Вашите приноси не са неверни, неточни или подвеждащи.
5.  Вашите приноси не са непоискани или неоторизирани реклами, промоционални материали, пирамидални схеми, верижни писма, спам, масови съобщения или други форми на привличане.
6.  Вашите приноси не са неприлични, неприлични, похотливи, мръсни, насилствени, тормозещи, клеветнически, клеветнически или по друг начин нежелателни (както е определено от нас).
7.  Вашите приноси не осмиват, подиграват, пренебрегват, сплашват или злоупотребяват с никого.
8.  Вашите приноси не се използват за тормоз или заплаха (в правния смисъл на тези термини) което и да е друго лице и за насърчаване на насилие срещу конкретно лице или клас хора.
9.  Вашите приноси не нарушават приложим закон, наредба или правило.
10.  Вашите приноси не нарушават правата за поверителност или публичност на трета страна.
11.  Вашите приноси не съдържат никакви материали, които изискват лична информация от лица под 18-годишна възраст или експлоатират хора под 18-годишна възраст по сексуален или насилствен начин.
12.  Вашите приноси не нарушават нито един приложим закон относно детската порнография или по друг начин предназначени да защитят здравето или благополучието на непълнолетни;
13.  Вашите приноси не включват никакви обидни коментари, които са свързани с раса, национален произход, пол, сексуални предпочитания или физически недъг.
14.  Вашите приноси не нарушават по друг начин или не препращат към материал, който нарушава никоя разпоредба на тези Условия за ползване или който и да е приложим закон или наредба.

 

Всяко използване на Сайта или Предложенията на пазара в нарушение на горепосоченото нарушава настоящите Условия за ползване и може да доведе, наред с други неща, до прекратяване или спиране на вашите права да използвате сайта и Предложенията на пазара.

 

 

ЛИЦЕНЗ ЗА ПРИНОС

 

Като публикувате своите приноси в която и да е част на сайта или правите приносите достъпни до сайта, като свържете акаунта си от сайта с който и да е от вашите акаунти в социалните мрежи, вие автоматично предоставяте и декларирате и гарантирате, че имате правото да предоставяте, на ни неограничено, неограничено, неотменимо, вечно, неизключително, прехвърляемо, безвъзмездно, напълно платено, световно право и лиценз за хостване, използване, копиране, възпроизвеждане, разкриване, продажба, препродаване, публикуване, излъчване, преименуване, архивиране, съхраняване, кеширане, публично изпълнение, публично показване, преформатиране, превод, предаване, извадка (изцяло или частично) и разпространение на такива Приноси (включително, без ограничение, вашето изображение и глас) за всякакви цели, търговски, рекламни, или по друг начин, и да подготвя производни произведения на, или да включва в други произведения, такива Приноси, и да предоставя и разрешава сублицензи за горепосоченото. Използването и разпространението може да става във всякакви медийни формати и чрез всякакви медийни канали.

 

Този лиценз ще се прилага за всякаква форма, медия или технология, известна сега или разработена по-късно, и включва използването от наша страна на вашето име, име на фирма и име на франчайз, както е приложимо, както и всяка от търговските марки, марките за услуги, търговските имена, лога, и лични и търговски изображения, които предоставяте. Вие се отказвате от всички морални права във вашите Приноси и гарантирате, че моралните права не са били заявени по друг начин във вашите Приноси.

 

Ние не претендираме за собственост върху вашите приноси. Вие запазвате пълната собственост върху всичките си Приноси и всички права на интелектуална собственост или други права на собственост, свързани с Вашите Приноси. Ние не носим отговорност за изявления или изявления във вашите приноси, предоставени от вас в която и да е област на сайта. Вие носите цялата отговорност за вашия принос към сайта и изрично се съгласявате да ни освободите от всякаква отговорност и да се въздържате от всякакви правни действия срещу нас по отношение на вашия принос.

 

Ние имаме правото, по наше единствено и абсолютно усмотрение, (1) да редактираме, редактираме или променяме по друг начин всеки Принос; (2) да прекатегоризирате всички Приноси, за да ги поставите на по-подходящи места на Сайта; и (3) да проверява предварително или да изтрива всички Приноси по всяко време и по каквато и да е причина, без предизвестие. Ние нямаме задължение да наблюдаваме вашите приноси.

 

 

НАСОКИ ЗА ОТЗИВИ

 

Може да ви предоставим области на сайта, за да оставите отзиви или оценки. Когато публикувате рецензия, трябва да спазвате следните критерии: (1) трябва да имате опит от първа ръка с лицето/юридиката, за която се рецензира; (2) вашите рецензии не трябва да съдържат обидни ругатни или обиден, расистки, обиден или език на омраза; (3) вашите отзиви не трябва да съдържат дискриминационни препратки, основани на религия, раса, пол, национален произход, възраст, семейно положение, сексуална ориентация или увреждане; (4) вашите отзиви не трябва да съдържат препратки към незаконна дейност; (5) не трябва да сте свързани с конкуренти, ако публикувате отрицателни отзиви; (6) не трябва да правите никакви заключения относно законността на поведението; (7) не можете да публикувате неверни или подвеждащи твърдения; и (8) не можете да организирате кампания, насърчаваща други да публикуват рецензии, независимо дали са положителни или отрицателни.

 

Можем да приемем, отхвърлим или премахнем рецензии по наше усмотрение. Ние нямаме абсолютно никакво задължение да проверяваме рецензиите или да изтриваме рецензии, дори ако някой смята рецензиите за нежелателни или неточни. Рецензиите не са одобрени от нас и не представляват непременно нашите мнения или вижданията на някой от нашите филиали или партньори. Ние не поемаме отговорност за какъвто и да е преглед или за каквито и да било искове, задължения или загуби, произтичащи от какъвто и да е преглед. С публикуването на рецензия вие ни предоставяте постоянно, неизключително, световно, безплатно, напълно платено, преотстъпващо и сублицензируемо право и лиценз за възпроизвеждане, модифициране, превод, предаване по какъвто и да е начин, показване, изпълнение, и/или разпространява цялото съдържание, свързано с рецензии.

 

 

ЛИЦЕНЗ ЗА МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

 

Използване на лиценз

 

Ако осъществявате достъп до офертите на Marketplace чрез мобилно приложение, тогава ние ви даваме отменимо, неизключително, непрехвърляемо, ограничено право да инсталирате и използвате мобилното приложение на безжични електронни устройства, притежавани или контролирани от вас, както и да осъществявате достъп и да използвате мобилното приложение на такива устройства стриктно в съответствие с правилата и условията на този лиценз за мобилно приложение, съдържащи се в настоящите Условия за ползване. Вие нямате право: (1) да декомпилирате, да правите обратно инженерство, да разглобявате, да се опитвате да извлечете изходния код или да дешифрирате приложението; (2) правете каквито и да е модификации, адаптации, подобрения, подобрения, преводи или производни работи от приложението; (3) нарушавате всички приложими закони, правила или разпоредби във връзка с вашия достъп или използване на приложението; (4) да премахнете, промените или скриете всяка бележка за собственост (включително всяка бележка за авторско право или търговска марка), публикувана от нас или от лицензодателите на приложението; (5) да използвате приложението за всяко начинание, генериращо приходи, търговско предприятие или друга цел, за която не е проектирано или предназначено; (6) направи приложението достъпно през мрежа или друга среда, позволяваща достъп или използване от множество устройства или потребители едновременно; (7) да използвате приложението за създаване на продукт, услуга или софтуер, който е, пряко или непряко, конкурентен или по някакъв начин заместител на приложението; (8) да използвате приложението за изпращане на автоматизирани запитвания до всеки уебсайт или за изпращане на непоискани търговски имейли; или (9) да използвате каквато и да е частна информация или някой от нашите интерфейси или друга наша интелектуална собственост при проектирането, разработването, производството, лицензирането или разпространението на всякакви приложения, аксесоари или устройства за използване с приложението.

 

Apple и устройства с Android

 

Следните условия се прилагат, когато използвате мобилно приложение, получено от Apple Store или Google Play (всеки „Дистрибутор на приложения“), за достъп до предложенията на пазара: (1) лицензът, предоставен ви за нашето мобилно приложение, е ограничен до не - прехвърлим лиценз за използване на приложението на устройство, което използва операционните системи Apple iOS или Android, както е приложимо, и в съответствие с правилата за използване, изложени в условията на услугата на приложимия дистрибутор на приложения; (2) ние сме отговорни за предоставянето на всякакви услуги за поддръжка и поддръжка по отношение на мобилното приложение, както е посочено в правилата и условията на този лиценз за мобилно приложение, съдържащ се в настоящите Условия за ползване или както се изисква по друг начин съгласно приложимото законодателство, и вие потвърждавате, че всеки Разпространителят на приложения няма никакво задължение да предоставя услуги по поддръжка и поддръжка по отношение на мобилното приложение; (3) в случай на неизправност на мобилното приложение да отговаря на която и да е приложима гаранция, можете да уведомите съответния дистрибутор на приложения, а дистрибуторът на приложения, в съответствие със своите условия и политики, може да възстанови покупната цена, ако има такава, платени за мобилното приложение и до максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, Разпространителят на приложения няма да има никакви други гаранционни задължения по отношение на мобилното приложение; (4) вие декларирате и гарантирате, че (i) не се намирате в държава, която е обект на ембарго от правителството на САЩ или която е определена от правителството на САЩ като държава, „поддържаща терористите“ и (ii) не сте в списъка на правителството на САЩ със забранени или ограничени страни; (5) трябва да спазвате приложимите условия на споразумение на трета страна, когато използвате мобилното приложение, напр. ако имате VoIP приложение, тогава не трябва да нарушавате тяхното споразумение за услуга за безжични данни, когато използвате мобилното приложение; и (6) вие потвърждавате и се съгласявате, че Разпространителите на приложения са трети страни бенефициенти на правилата и условията в този лиценз за мобилно приложение, съдържащи се в тези Условия за ползване, и че всеки Разпространител на приложения ще има правото (и ще се счита, че има) прие правото) да наложи правилата и условията в този лиценз за мобилно приложение, съдържащи се в настоящите Условия за ползване, срещу вас като негова трета страна бенефициент.

 

 

СОЦИАЛНА МЕДИЯ

 

Като част от функционалността на сайта, можете да свържете акаунта си с онлайн акаунти, които имате към доставчици на услуги трети страни (всеки такъв акаунт, „Акаунт на трета страна“), като: (1) предоставите своя акаунт на трета страна информация за вход през Сайта; или (2) ни позволявате да осъществим достъп до вашия акаунт на трета страна, както е разрешено съгласно приложимите правила и условия, които уреждат използването от ваша страна на всеки акаунт на трета страна. Вие заявявате и гарантирате, че имате право да ни разкриете информацията за влизане в своя акаунт на трета страна и/или да ни предоставите достъп до вашия акаунт на трета страна, без да нарушавате от ваша страна никое от правилата и условията, които уреждат използването от ваша страна на приложимите Акаунт на трета страна и без да ни задължава да плащаме каквито и да било такси или да ни налага каквито и да било ограничения за използване, наложени от доставчика на услуги трета страна на Акаунта на трета страна. Предоставяйки ни достъп до каквито и да е акаунти на трети страни, вие разбирате, че (1) ние можем да осъществяваме достъп, да предоставяме достъп и да съхраняваме (ако е приложимо) всяко съдържание, което сте предоставили и съхранявате във вашия акаунт на трети страни („Социалната мрежа Съдържание“), така че да е достъпно на и чрез Сайта чрез вашия акаунт, включително без ограничение всякакви списъци с приятели и (2) можем да подадем и да получим от вашия акаунт на трета страна допълнителна информация до степента, в която сте уведомени, когато свържете вашия акаунт с акаунта на трета страна. В зависимост от избраните от вас Акаунти на трети страни и при спазване на настройките за поверителност, които сте задали в такива Акаунти на трети страни, информацията, разкриваща самоличността, която публикувате във вашите Акаунти на трети страни, може да бъде достъпна във и чрез вашия акаунт на Сайта. Моля, имайте предвид, че ако Акаунт на трета страна или свързана услуга стане недостъпен или достъпът ни до такъв Акаунт на трета страна бъде прекратен от доставчика на услуги трета страна, тогава Съдържанието на социалната мрежа може повече да не е достъпно на и чрез Сайта. Ще имате възможността да деактивирате връзката между вашия акаунт на сайта и вашите акаунти на трети страни по всяко време. МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ, ЧЕ ВАШИТЕ ОТНОШЕНИЯ С ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ ТРЕТИ СТРАНИ, СВЪРЗАНИ С ВАШИТЕ АКАУНТИ НА ТРЕТИ СТРАНИ, СЕ УРЕЖДАТ ЕДИНСТВЕНО ОТ ВАШЕТО СПОРАЗУМЕНИЕ(Я) С ТАКИВА ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ ТРЕТИ СТРАНИ. Ние не полагаме никакви усилия да преглеждаме каквото и да е Съдържание на социалните мрежи за каквато и да е цел, включително, но не само, за точност, законност или ненарушение и не носим отговорност за каквото и да е Съдържание на социалните мрежи. Вие потвърждавате и се съгласявате, че можем да имаме достъп до вашата имейл адресна книга, свързана с акаунт на трета страна, и списъка ви с контакти, съхранен на вашето мобилно устройство или таблет, единствено за целите на идентифицирането и информирането ви за тези контакти, които също са се регистрирали да използват сайта . Можете да деактивирате връзката между сайта и вашия акаунт на трета страна, като се свържете с нас, като използвате информацията за контакт по-долу или чрез настройките на вашия акаунт (ако е приложимо). Ние ще се опитаме да изтрием всякаква информация, съхранена на нашите сървъри, която е получена чрез такъв акаунт на трета страна, с изключение на потребителското име и профилната снимка, които се асоциират с вашия акаунт.

 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ

 

Вие потвърждавате и се съгласявате, че всички въпроси, коментари, предложения, идеи, обратна връзка или друга информация относно сайта или предложенията на пазара („Изпращания“), предоставени от вас на нас, не са поверителни и ще станат наша изключителна собственост. Ние притежаваме изключителни права, включително всички права върху интелектуална собственост, и имаме право на неограничено използване и разпространение на тези Изпратени материали за всякакви законни цели, търговски или други, без потвърждение или компенсация за вас. С настоящото вие се отказвате от всички морални права върху всички такива подавания и с настоящото гарантирате, че всички такива подавания са оригинални при вас или че имате правото да изпращате такива подавания. Вие се съгласявате, че няма да има обжалване срещу нас за предполагаемо или действително нарушение или злоупотреба с което и да е право на собственост във вашите Изпращания.

 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА САЙТА

 

Ние си запазваме правото, но не и задължението, да: (1) наблюдаваме сайта за нарушения на настоящите Условия за ползване; (2) да предприемем подходящи правни действия срещу всеки, който по наше усмотрение наруши закона или настоящите Условия за ползване, включително, без ограничение, докладване на такъв потребител на правоприлагащите органи; (3) по наше усмотрение и без ограничение да откажем, да ограничим достъпа до, да ограничим наличността или да деактивираме (до степента, в която това е технологично възможно) който и да е от вашите Приноси или част от тях; (4) по наше усмотрение и без ограничение, предизвестие или отговорност, да премахнем от сайта или по друг начин да деактивираме всички файлове и съдържание, които са с прекомерен размер или са по някакъв начин обременителни за нашите системи; и (5) по друг начин да управляваме Сайта по начин, предназначен да защити нашите права и собственост и да улесни правилното функциониране на Сайта и Предложенията на пазара.

 

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Грижим се за поверителността и сигурността на данните. Моля, прегледайте нашата Политика за поверителност: https://www.mayka-skincare.com/privacy-policy. Като използвате сайта или предложенията на Marketplace, вие се съгласявате да бъдете обвързани с нашата Политика за поверителност, която е включена в тези Условия за ползване. Моля, имайте предвид, че сайтът и предложенията на Marketplace се хостват в Съединените щати. Ако осъществите достъп до Сайта или Предложенията на Пазара от който и да е друг регион на света със закони или други изисквания, уреждащи събирането, използването или разкриването на лични данни, които се различават от приложимите закони в Съединените щати, тогава чрез продължително използване на Сайта вие прехвърляме вашите данни в Съединените щати и вие изрично се съгласявате вашите данни да бъдат прехвърлени и обработени в Съединените щати.

 

 

СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

Тези Условия за ползване остават в пълна сила и действие, докато използвате сайта. БЕЗ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ НА ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, НИЕ ЗАПАЗВАМЕ ПРАВОТО, ПО НАШЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ И БЕЗ ПРЕДВЕСТИЕ ИЛИ ОТГОВОРНОСТ, ДА ОТКАЖЕМ ДОСТЪП И ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА И ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА ПАЗАРА (ВКЛЮЧИТЕЛНО БЛОКИРАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ IP АДРЕС) НА ВСЯКО ЛИЦЕ ПО ВСЯКА ПРИЧИНА ИЛИ БЕЗ ПРИЧИНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ НА ВСЯКАКВА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА, ГАРАНЦИЯ ИЛИ СПОРАЗУМЕНИЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ НА ПРИЛОЖИМ ЗАКОН ИЛИ НАРЕДБА. НИЕ МОЖЕМ ДА ПРЕКРАТИМ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ УЧАСТИЕТО ВИ В САЙТА И ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА ПАЗАРА ИЛИ ДА ИЗТРИЕМ ВАШИЯ АКАУНТ И ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, КОИТО СЕ ПУБЛИКУВАТЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ, БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ПО НАШЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ.

 

Ако прекратим или спрем вашия акаунт по някаква причина, ви е забранено да се регистрирате и създавате нов акаунт под вашето име, фалшиво или заето име или името на която и да е трета страна, дори ако може да действате от името на трета страна партия. В допълнение към прекратяването или спирането на вашия акаунт, ние си запазваме правото да предприемем подходящи правни действия, включително, без ограничение, преследване на гражданско, наказателно и съдебно обезщетение.

 

 

МОДИФИКАЦИИ И ПРЕКЪСВАНИЯ

 

Ние си запазваме правото да променяме, модифицираме или премахваме съдържанието на сайта по всяко време или по каквато и да е причина по наше усмотрение без предизвестие. Ние обаче нямаме задължение да актуализираме информация на нашия сайт. Също така си запазваме правото да променяме или преустановяваме всички или част от предложенията на Marketplace без предизвестие по всяко време. Ние няма да носим отговорност пред вас или трета страна за каквито и да било модификации, промяна на цените, спиране или прекратяване на Сайта или Предложенията на пазара.

 

Не можем да гарантираме, че Сайтът и Предложенията на Пазара ще бъдат налични по всяко време. Може да срещнем хардуерни, софтуерни или други проблеми или да се наложи да извършим поддръжка, свързана със сайта, което води до прекъсвания, забавяния или грешки. Ние си запазваме правото да променяме, преразглеждаме, актуализираме, спираме, преустановяваме или по друг начин модифицираме Сайта или Предложенията на Пазара по всяко време и по каквато и да е причина, без да Ви уведомяваме. Вие се съгласявате, че ние не носим никаква отговорност за каквито и да е загуби, щети или неудобства, причинени от невъзможността ви да получите достъп или да използвате Сайта или Предложенията на Пазара по време на престой или прекъсване на Сайта или Офертите на Пазара. Нищо в тези Условия за ползване няма да се тълкува като задължаващо да поддържаме и поддържаме Сайта или Предложенията на Пазара или да предоставяме корекции, актуализации или издания във връзка с тях.

 

 

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

 

Тези условия се управляват и тълкуват в съответствие със законите на Обединеното кралство и използването на Конвенцията на ООН за договори за международни продажби на стоки е изрично изключено. Ако обичайното ви пребиваване е в ЕС и сте потребител, вие освен това притежавате защитата, предоставена ви от задължителните разпоредби на закона във вашата страна на пребиваване. Mayka Skincare Limited и вие се съгласявате да се подчинявате на неизключителната юрисдикция на съдилищата на Престън / Ланкашър, което означава, че можете да подадете иск за защита на вашите права за защита на потребителите по отношение на тези Условия за използване в Обединеното кралство, или в държавата от ЕС, в която живеете.

 

 

РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

 

Неформални преговори

 

За да ускорим разрешаването и да контролираме разходите за всеки спор, противоречие или иск, свързан с тези Условия за ползване (всеки „Спор“ и заедно „Спорове“), подадени или от вас, или от нас (индивидуално, „Страна“ и колективно , „Страните“), страните се съгласяват първо да се опитат да договорят всеки спор (с изключение на тези спорове, изрично посочени по-долу) неофициално за най-малко тридесет (30) дни преди започване на арбитраж. Такива неофициални преговори започват след писмено уведомление от едната страна до другата страна.

 

Обвързващ арбитраж

 

Всеки спор, произтичащ от взаимоотношенията между страните по този договор, ще се решава от един арбитър, който ще бъде избран в съответствие с арбитража и вътрешните правила на Европейския арбитражен съд, който е част от Европейския арбитражен център със седалище в Страсбург, и които са в сила към момента на подаване на молбата за арбитраж, и чието приемане на тази клауза представлява приемане. Седалището на арбитража е Престън, Обединеното кралство. Езикът на производството е английски. Приложимите норми на материалното право са правото на Обединеното кралство.

 

Ограничения

 

Страните се съгласяват, че всеки арбитраж ще бъде ограничен до Спора между страните поотделно. В пълната степен, позволена от закона, (а) арбитражът не може да бъде съчетаван с друго производство; (b) няма право или правомощие който и да е Спор да бъде арбитражен на основата на колективен иск или да се използват процедури за колективен иск; и (в) няма право или пълномощия за завеждане на Спор в предполагаемо представително качество от името на широката общественост или други лица.

 

Изключения от неформалните преговори и арбитража

 

Страните се съгласяват, че следните спорове не са предмет на горепосочените разпоредби относно неформални преговори и обвързващ арбитраж: (a) всякакви спорове, целящи налагане или защита, или засягащи валидността на някое от правата на интелектуална собственост на дадена страна; (b) всеки спор, свързан с или произтичащ от твърдения за кражба, пиратство, нахлуване в неприкосновеността на личния живот или неразрешено използване; и (c) всеки иск за съдебна забрана. Ако се установи, че тази разпоредба е незаконна или неприложима, тогава никоя от страните няма да избере да арбитрира който и да е Спор, попадащ в тази част от тази разпоредба, за която се установи, че е незаконна или неприложима, и такъв Спор ще бъде решен от съд с компетентна юрисдикция в рамките на съдилищата, изброени за юрисдикция по-горе и страните се съгласяват да се подчинят на персоналната юрисдикция на този съд.

 

 

КОРЕКЦИИ

 

На Сайта може да има информация, която съдържа типографски грешки, неточности или пропуски, които може да са свързани с предложенията на Marketplace, включително описания, цени, наличност и различна друга информация. Ние си запазваме правото да коригираме всякакви грешки, неточности или пропуски и да променяме или актуализираме информацията на сайта по всяко време, без предварително известие.

 

 

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

 

САЙТЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА БАЗА ВЪВ ВАКЪВ, КАКТО Е И КАКТО Е НАЛИЧЕН. ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ НА САЙТА ЩЕ Е НА ВАШ РИСК. В НАЙ-ПЪЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ЗАКОНА, НИЕ ОТХВЪРЛЯМЕ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВЪВ ВРЪЗКА СЪС САЙТА И ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАС, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, КОСВЕНИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШЕНИЕ. НЕ ДАВАМЕ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТНОСНО ТОЧНОСТТА ИЛИ ПЪЛНОТАТА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВСЯКАКВИ УЕБСАЙТОВЕ, СВЪРЗАНИ КЪМ ТОЗИ САЙТ, И НЯМА ДА ПОЕМЕМ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ОТГОВОРНОСТ ЗА (1) ГРЕШКИ, ГРЕШКИ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ В СЪДЪРЖАНИЕТО, ( 2) ЛИЧНИ НАВРЕДИ ИЛИ ИМУЩЕСТВЕНИ ЩЕТИ ОТ КАКВОТО И ДА Е Естество, В РЕЗУЛТАТ ОТ ВАШИЯ ДОСТЪП ДО И ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА, (3) ВСЕКИ НЕОТОРИЗИРАН ДОСТЪП ДО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАШИТЕ СИГУРНИ СЪРВЪРИ И/ИЛИ ВСЯКАКВА И ЦЯЛАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ И/ИЛИ ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ СЪХРАНЯВАНЕ В ТЯ, (4) ВСЯКАКВО ПРЕКЪСВАНЕ ИЛИ ПРЕДАВАНЕ НА ПРЕДАВАНЕ КЪМ ИЛИ ОТ САЙТА, (5) ВСЯКАКВИ БЪГОВЕ, ВИРУСИ, ТРОЯНСКИ КОНЕ ИЛИ ПОДОБНИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕДАДЕНИ КЪМ ИЛИ ПРЕЗ САЙТА ОТ ТРЕТА СТРАНА И/ИЛИ ( 6) ВСЯКАКВИ ГРЕШКИ ИЛИ ПРОПУСКИ В ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ И МАТЕРИАЛИ ИЛИ ЗА ВСЯКАКВА ЗАГУБА ИЛИ ЩЕТА ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ВЪЗНИКНАЛИ В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ, ПУБЛИКУВАНО, ПРЕДАДЕНО ИЛИ ПО ДРУГ начин НАПРАВЕНО ДОСТЪПНО ЧРЕЗ САЙТА. НИЕ НЕ ГАРАНТИРАМЕ, ОДОБРЯВАМЕ, ГАРАНТИРАМЕ И НЕ ПОЕМАМЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКЪВ ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА, РЕКЛАМИРАНИ ИЛИ ПРЕДЛАГАНИ ОТ ТРЕТА СТРАНА ЧРЕЗ САЙТА, НИКАКЪВ УЕБСАЙТ С ХИПЕРВРЪЗКИ ИЛИ УЕБСАЙТ ИЛИ МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ, ПРЕДСТАВЕНИ В КАКЪВТО и да е БАНЕР ИЛИ ДРУГА РЕКЛАМА ДА БЪДЕТЕ СТРАНА ПО ИЛИ ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН ДА НОСИТЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ВСЯКА ТРАНЗАКЦИЯ МЕЖДУ ВАС И ДОСТАВЧИЦИ НА ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ ТРЕТИ СТРАНИ. КАКТО И ПРИ ПОКУПКАТА НА ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА ЧРЕЗ ВСЯКА МЕДИЯ ИЛИ ВЪВ ВСЯКАКВА СРЕДА, ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ НАЙ-ДОБРАТА СИ ПРЕЦЕНКА И ДА БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ, КЪДЕТО Е Уместно.

 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

 

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НИЕ ИЛИ НАШИТЕ ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ АГЕНТИ НЯМА ДА НОСИМ ОТГОВОРНОСТ КЪМ ВАС ИЛИ НЯКАКВА ТРЕТА ЛИЦА ЗА ПРЯКИ, НЕПРЕКИ, ПОСЛЕДВАЩИ, ПРИМЕРНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОПУСНАТА ПЕЧАЛБА, ЗАГУБЕНА ПРИХОДА, ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ ДРУГИ ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА ОТ ВАС, ДОРИ АКО СМЕ БИЛИ УВЕДОМЛЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ.

 

 

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

 

Вие се съгласявате да ни защитавате, обезщетявате и предпазвате от отговорност, включително нашите дъщерни дружества, филиали и всички наши съответни служители, агенти, партньори и служители, от и срещу всякакви загуби, щети, отговорност, искове или искания, включително разумни адвокати ' такси и разходи, направени от трета страна поради или произтичащи от: (1) вашите вноски; (2) използване на сайта; (3) нарушение на настоящите Условия за ползване; (4) всяко нарушение на вашите заявления и гаранции, посочени в настоящите Условия за ползване; (5) нарушение от ваша страна на правата на трета страна, включително, но не само, права на интелектуална собственост; или (6) всяко открито вредно действие спрямо всеки друг потребител на сайта, с когото сте се свързали чрез сайта. Независимо от гореизложеното, ние си запазваме правото, за ваша сметка, да поемем изключителната защита и контрол по всеки въпрос, за който се изисква да ни обезщетите, и вие се съгласявате да сътрудничите, за ваша сметка, при нашата защита на такива искове. Ние ще положим разумни усилия, за да ви уведомим за всеки подобен иск, действие или процедура, които са предмет на това обезщетение, след като узнаем за това.

 

 

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДАННИ

 

Ние ще поддържаме определени данни, които предавате на сайта с цел управление на ефективността на сайта, както и данни, свързани с използването на сайта от ваша страна. Въпреки че извършваме редовно рутинно архивиране на данни, вие носите цялата отговорност за всички данни, които предавате или които се отнасят до всяка дейност, която сте предприели, използвайки сайта. Вие се съгласявате, че няма да носим отговорност пред вас за каквато и да е загуба или повреда на каквито и да било такива данни и с настоящото се отказвате от всякакви права на действие срещу нас, произтичащи от такава загуба или повреда на такива данни.

 

 

ЕЛЕКТРОННИ КОМУНИКАЦИИ, ТРАНЗАКЦИИ И ПОДПИСИ

 

Посещението на сайта, изпращането на имейли и попълването на онлайн формуляри представляват електронни комуникации. Вие се съгласявате да получавате електронни съобщения и се съгласявате, че всички споразумения, известия, разкривания и други съобщения, които ви предоставяме по електронен път, чрез имейл и на Сайта, отговарят на всички законови изисквания тази комуникация да бъде в писмен вид. С НАСТОЯЩОТО ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ ПОДПИСИ, ДОГОВОРИ, ПОРЪЧКИ И ДРУГИ ЗАПИСИ, И С ЕЛЕКТРОННОТО ДОСТАВЯНЕ НА ИЗВЕСТИЯ, ПОЛИТИКИ И ЗАПИСИ НА ТРАНЗАКЦИИ, ИНИЦИИРАНИ ИЛИ ЗАВЪРШЕНИ ОТ НАС ИЛИ ЧРЕЗ САЙТА. С настоящото вие се отказвате от всякакви права или изисквания съгласно закони, разпоредби, правила, наредби или други закони във всяка юрисдикция, които изискват оригинален подпис или доставка или запазване на неелектронни записи, или за плащания или отпускане на кредити по всякакви други начини отколкото електронни средства.

 

 

РАЗНИ

 

Тези Условия за ползване и всякакви политики или правила за работа, публикувани от нас на Сайта или по отношение на Сайта, представляват цялото споразумение и разбирателство между вас и нас. Неспособността ни да упражним или наложим което и да е право или разпоредба от тези Условия за ползване не действа като отказ от такова право или разпоредба. Тези Условия за ползване действат в най-пълната степен, допустима от закона. Можем да прехвърлим някои или всички наши права и задължения на други по всяко време. Ние няма да носим отговорност за никакви загуби, щети, забавяне или бездействие, причинени от причина извън нашия разумен контрол. Ако някоя разпоредба или част от разпоредба на настоящите Условия за ползване се определи като незаконна, нищожна или неприложима, тази разпоредба или част от разпоредбата се счита за отделима от настоящите Условия за ползване и не засяга валидността и изпълнимостта на останалите провизии. Няма съвместно предприятие, партньорство, трудово или агентско отношение, създадено между вас и нас в резултат на тези Условия за използване или използването на сайта. Вие се съгласявате, че тези Условия за ползване няма да се тълкуват срещу нас по силата на това, че сте ги съставили. С настоящото вие се отказвате от всякакви защити, които може да имате въз основа на електронната форма на тези Условия за ползване и липсата на подпис от страните по тях за изпълнение на тези Условия за ползване.

 

 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

 

За да разрешите оплакване във връзка със сайта или да получите допълнителна информация относно използването на сайта, моля, свържете се с нас на:

 

Mayka Skincare Limited

234, Марш Лейн

Престън, Ланкашир PR18RT

Великобритания

Тел.: (+44)07720 694955

sylvia@mayka-skincare.com

bottom of page